Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nervoza (AN), zayıf bir bedene sahip olma arzusu ile birlikte şişman olmaya karşı duyulan aşırı korku ve kilo vermek amacıyla çeşitli davranışların görüldüğü bir yeme bozukluğu tablosudur. Hastalığın görülme sıklığı ergenlerde ve genç erişkinlerde % 4’dür. En sık başlangıç yaşı 15-19 yaş arasıdır. AN gelişiminde psikogelişimsel, sosyokültürel, genetik ve nöropsikiyatrik pek çok etken rol alabilir.

Ergenlik döneminde meydana gelen biyolojik değişiklikler (hormonal değişiklikler, beyin myelinizasyonu ve sinaps yapısındaki değişiklikler), stresli yaşam olaylarının artması, sosyal rollerdeki değişimler, bireylerde yeme bozukluğu davranışlarına sebep olabilir.

En temel belirti aşırı kilo alma korkusudur. Şişmanlama korkusunun yanı sıra beden imgesinde de bozulma vardır. Buna bağlı olarak bu kişiler çok zayıf ve ince olsalar bile kendilerini şişman bulabilirler.
Kişiler yiyecek alımını ileri derecede kısıtlarlar. Zaten aldıkları çok az yiyeceğin de çok az kalorili yiyecekler olmasına dikkat ederler. Bu kişiler buna rağmen ağır egzersizler de yaparlar. 

Anoreksiya nervoza hastalarının tıbbi beslenme tedavisinde genel olarak tedavinin odak noktası hastanın yeme alışkanlıkları, vücut ağırlığı ve vücut şekli üzerinedir.Hastanede yatarak tedavi gören anoreksiya nervoza hastalarında 0,5-1 kg/hafta vücut ağırlığı kazanımını başarmak tedavinin hedefleri arasındadır.

Anoreksiya nervoza tanısı alan hastalarda tıbbi beslenme tedavisi planlanırken doğru enerji gereksiniminin belirlenmesi, beslenmeye bağlı oluşabilecek komplikasyonlara karşı hastayı korumak için büyük önem taşımaktadır.

Kaynak :
Kmerican Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-5, American Psychiatric Association 2013, Arlington, VA

Örsel S, Canpolat BI, Akdemir A, Özbay H. Diyet yapan ve yapmayan ergenlerin kendilik algısı, beden imajı ve beden kitle indeksleri açısından değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi 2004; 15: 5-15.

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR