Beslenme ve Mikrobiyota İlişkisi

Beslenme ve Mikrobiyota İlişkisi

Kişilerin bağırsak mikrobiyal örüntülerindeki farklılıkların önemli bir kısmı beslenme durumlarındaki farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Beslenmenin mikrobiyal çeşitliliği, mikrobiyal taksonomiyi, genetik bilgiyi, gen ekspresyonlarını ve enzim aktivitelerini etkileyerek hem bağırsak mikrobiyota kompozisyonunu, hem de fonksiyonunu etkileyebildiği gösterilmiştir. Mevcut çalışmalardan elde edilen sonuçlar, enerji ve makrobesin ögeleri açısından yeterli ve dengeli beslenmenin öneminin altını çizmektedir. Bunun yanında, diyetin doğal prebiyotik ve doğal probiyotik kaynakları ile zenginleştirilmesinin yararlı olacağı öngörülmektedir (@worldmicrobiomeday )

An important part of the differences in the intestinal microbial patterns of individuals is due to differences in nutritional status. It has been shown that nutrition can affect both intestinal microbiota composition and function by affecting microbial diversity, microbial taxonomy, genetic information, gene expression and enzyme activities. The results obtained from the present studies underline the importance of adequate and balanced nutrition in terms of energy and macronutrients. In addition, it is envisaged that the diet should be enriched with natural prebiotic and natural probiotic sources (@worldmicrobiomeday). 

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR