Mikrobiyom Nedir?

Mikrobiyom Nedir?

Mikrobiyotanın sahip olduğu genetik materyele mikrobiyom deniliyor. Mikrobiyomdaki genlerin sayısı ise, insan genomundaki genlerin sayısından 150 kat daha fazladır. Vücudumuzda kendi hücrelerimizden ve genlerimizden kat kat fazla bakteri hücresi ve geni bulunduğunu söylersek abartmış olmayız! Bu açıdan bakıldığında aslında biz % 10 insan, % 90 bakteri yapısındayız denebilir. 
Mikrobiyom Dengesini Bozan Faktörler
• Şekerli, nişastalı gıdalar
• Sağlıksız yağlar: trans yağlar,
• Tatlandırıcılar
• Stres
• Uykusuzluk
• Antibiyotikler (ilaç olarak alınanlar ve yenilen gıdalar yoluyla alınanlar)
• Sık kullanılan ilaçlar; antidepresanlar, kaygı gidericiler (anksiyolitikler), antasitler, proton pompası inhibitörleri, ağrı kesiciler
• Genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) içeren gıdalar; mısır, soya, şeker pancarı gibi. (@worldmicrobiomeday


The genetic material of microbiota is called microbiome. The number of genes in the microbiome is 150 times more than the number of genes in the human genome. We do not exaggerate if we say that there are many more bacterial cells and genes in our bodies than our own cells and genes! From this perspective, we can say that we are 10% human and 90% bacterial.
Factors Disrupting Microbiome Balance
• Sugary, starchy foods
• Unhealthy fats: trans fats, (industrial) vegetable oils
• Sweeteners
• Stress
• Insomnia
• Antibiotics (those taken as medicines and those taken through edible foods)
• Frequently used drugs; antidepressants, anxiety relievers (anxiolytics), antacids, proton pump inhibitors, pain relievers
• foods containing genetically modified organisms (GMOs); corn, soy, sugar beet etc.
• Industrial oils; liquid vegetable oils such as canola (rapeseed), sunflower, corn, cotton, and margarines (trans fats) (@worldmicrobiomeday)

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR